กาญจนบุรี
100 ตำแหน่ง
12.
14 พ.ย. 61

ผู้จัดการส่วนผักและผลไม้ (SM - Fruit & Vegetable) สาขากาญจนบุรี

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อคสินค้า
• ดำเนินการร่วมกับพนักงานตรวจรับสินค้า (F&V) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตสินค้าได้ทำการส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา คุณภาพเหมาะสม อุณภูมิที่ถูกต้อง และได้มาตรฐานตามที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งความสะอาดของผู้ผลิต, การขนส่งและการบรรจุหีบห่อ
• ทำงานร่วมกับผู้จัดการแผนกอาหารสดในการจัดแผนผัง/การจัดวางสินค้า/การจัดการพื้นที่ภายในห้าง(การวางแผนตามฤดูกาล)
location-icon
กาญจนบุรี
17.
14 พ.ย. 61

หัวหน้าแผนกบุคคล (ปฎิบัติงาน จ.กาญจนบุรี)

รับสมัครด่วน !

บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด

บริหารจัดการงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของฝ่าย บริหารต้นทุนพนักงาน (Labor Cost) ในแต่ละสายงานให้เกิดประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่ามากที่สุด และสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามที่กำหนดไว้ บริหารจัดการและดำเนินการพัฒนาพนักงานตามทิศทางนโยบายของบริษัทที่เชื่อมโยงกับ HR Corporate รวมถึงการจัดทำระบบเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายงานต่างๆดำเนินงานตามแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรรวมทั้งของหน่วยงาน
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
location-icon
กาญจนบุรี
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com