กำแพงเพชร
23 ตำแหน่ง
3.
18 ก.พ. 62

ผู้จัดการแผนกผักและผลไม้ (Section Manager- F&V) สาขากำแพงเพชร

รับสมัครด่วน !

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อคสินค้า
- ดำเนินการร่วมกับพนักงานตรวจรับสินค้า (F&V) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตสินค้าได้ทำการส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา คุณภาพเหมาะสม อุณภูมิที่ถูกต้อง และได้มาตรฐานตามที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งความสะอาดของผู้ผลิต, การขนส่งและการบรรจุหีบห่อ
- ทำงานร่วมกับผู้จัดการแผนกอาหารสดในการจัดแผนผัง/การจัดวางสินค้า/การจัดการพื้นที่ภายในห้าง(การวางแผนตามฤดูกาล)
salary-icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
location-icon
กำแพงเพชร
14.
15 ก.พ. 62

ช่างเทคนิคตรวจสอบสภาพเครื่องจักร (Condition Monitoring Technician)

SPIE Oil & Gas Services (Thailand) Limited

• ทำการตรวจสุขภาพอุปกรณ์และการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรตามแผนการบำรุงรักษาของบริษัท และ/หรือ เมื่อได้รับการร้องขอ และโดยสอดคล้องกับมาตรฐานของผู้ผลิต/มาตรฐานของบริษัท
• รับผิดชอบการตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่สำคัญได้รับการตรวจติดตามอย่างเพียงพอด้วยวิธีการและระยะห่างที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถทำกิจกรรมบำรุงรักษาเชิงแก้ไขได้อย่างเหมาะสม และป้องกันความล้มเหลวที่สำคัญของอุปกรณ์
• ส่งรายงานการตรวจสุขภาพของอุปกรณ์/ รายงานการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรให้วิศวกรบำรุงรักษาของบริษัทเป็นประจำทุกวันและ/หรือทุกสัปดาห์หลังจากทำกิจกรรมแล้วเสร็จ
salary-icon
25,000-40,000
location-icon
กำแพงเพชร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com