กำแพงเพชร
12 ตำแหน่ง
10.
17 พ.ค. 62

ช่างเทคนิคตรวจสอบสภาพเครื่องจักร (Condition Monitoring Technician)

SPIE Oil & Gas Services (Thailand) Limited

• ทำการตรวจสุขภาพอุปกรณ์และการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรตามแผนการบำรุงรักษาของบริษัท และ/หรือ เมื่อได้รับการร้องขอ และโดยสอดคล้องกับมาตรฐานของผู้ผลิต/มาตรฐานของบริษัท
• รับผิดชอบการตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่สำคัญได้รับการตรวจติดตามอย่างเพียงพอด้วยวิธีการและระยะห่างที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถทำกิจกรรมบำรุงรักษาเชิงแก้ไขได้อย่างเหมาะสม และป้องกันความล้มเหลวที่สำคัญของอุปกรณ์
• ส่งรายงานการตรวจสุขภาพของอุปกรณ์/ รายงานการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรให้วิศวกรบำรุงรักษาของบริษัทเป็นประจำทุกวันและ/หรือทุกสัปดาห์หลังจากทำกิจกรรมแล้วเสร็จ
salary-icon
25,000-40,000
location-icon
กำแพงเพชร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com