กำแพงเพชร
20 ตำแหน่ง
5.
19 ก.ย. 62

ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอาหารสด (Fresh Manager) ประจำสาขากำแพงเพชร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน
• วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำงานเพื่อเพิ่มจุดแข็งของอาหารสดในสาขาและหาโอกาสในการทำธุรกิจมากขึ้น
• ควบคุมและอนุมัติการสั่งซื้อสินค้าประจำวันจากศูนย์กระจายสินค้าและจากผู้ผลิตสินค้า ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการสั่งสินค้า เพื่อวางแผนล่วงหน้าในการจัดเตรียมสต็อกสินค้าในแม็คโครเมลล์
salary-icon
30,000 บาทขึ้นไป
location-icon
กำแพงเพชร
9.
18 ก.ย. 62

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (RPO) ประจำพื้นที่ จ.กำแพงเพชร

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited

- วางแผน ควบคุม และติดตามประเมินผลในการจัดกิจกรรม และการสื่อสาร เพื่อให้สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง พนักงาน ทีมงานขาย และเพื่อนคู่ค้า พร้อมทั้งสอดแทรกเนื้อหา และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเป็น True และผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ
- วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ด้านการความรู้ ความสัมพันธ์ และการสื่อสารกับทีมงานขาย เพื่อนคู่ค้า และพนักงาน พร้อมทั้งเสนอแนะ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ
salary-icon
เริ่มต้น 15,000 บาท+ค่าประสบการณ์
location-icon
กำแพงเพชร
18.
13 ก.ย. 62

ช่างเทคนิคตรวจสอบสภาพเครื่องจักร (Condition Monitoring Technician)

SPIE Oil & Gas Services (Thailand) Limited

• ทำการตรวจสุขภาพอุปกรณ์และการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรตามแผนการบำรุงรักษาของบริษัท และ/หรือ เมื่อได้รับการร้องขอ และโดยสอดคล้องกับมาตรฐานของผู้ผลิต/มาตรฐานของบริษัท
• รับผิดชอบการตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่สำคัญได้รับการตรวจติดตามอย่างเพียงพอด้วยวิธีการและระยะห่างที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถทำกิจกรรมบำรุงรักษาเชิงแก้ไขได้อย่างเหมาะสม และป้องกันความล้มเหลวที่สำคัญของอุปกรณ์
• ส่งรายงานการตรวจสุขภาพของอุปกรณ์/ รายงานการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรให้วิศวกรบำรุงรักษาของบริษัทเป็นประจำทุกวันและ/หรือทุกสัปดาห์หลังจากทำกิจกรรมแล้วเสร็จ
salary-icon
25,000-40,000
location-icon
กำแพงเพชร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com