งานขนส่ง-คลังสินค้า
1,322 ตำแหน่ง
5.
22 พ.ค. 62

เจ้าหน้าที่วางแผนเติมเต็มคลังสินค้า TBL

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

- ควบคุมและวางแผนประมาณการรับสินค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการขายตามปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ
- ติดตามและประสานงานกับเจ้าหน้าที่วางแผนส่วนภูมิภาค เพื่อให้แนวทางการวางแผนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ สินค้าในศูนย์กระจายสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงประสานงานในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
- ติดตามและประสานงานกับเจ้าหน้าที่วางแผนสินค้าและขนส่ง ในการรับสินค้าและการกระจายสินค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
salary-icon
ตามโครงสร้าง
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com