งาน Part-time / พนักงานชั่วคราว
250 ตำแหน่ง
12.
16 ก.ย. 62

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบร้านค้า

Ascend Group Co., Ltd.

1.วางแผนการเข้าตรวจสอบร้านค้า ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อทำการถ่ายรูปและเช็คสื่อการชำระเงินและสื่อการตลาดที่ติดตั้งที่ร้านค้าให้ครบตามรายการที่มอบหมายในแต่ละวัน
2.ประสานงานร้านค้าเพื่อขอถ่ายรูปและตรวจสอบสื่อการชำระเงินและสื่อการตลาด ว่าอยู่ครบถ้วน และอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่ (ตามรายการที่ทางบริษัทกำหนด)
3.ทำการเปลี่ยนสื่อการชำระเงินและสื่อการตลาดให้กับร้านค้า กรณีพบว่าชำรุดเสียหาย หรือมีไม่ครบ
salary-icon
15,000 - 16,000 (รายได้อื่นๆ ค่าน้ำมัน + คอมมิชั่นในการเข้าตรวจสอบร้านค้าที่ทำได้มากกว่าเป้าหมายที่ก
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com