ชัยนาท
6 ตำแหน่ง
5.
15 ก.พ. 62

วิศวกรเครื่องกล (Nobel NC ชัยนาท)

VS Group

1. ประสานงานและร่วมมือทำงานร่วมกับแผนกอื่นภายในฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของฝ่ายวิศวกรรม และประสานงานร่วมมือกับฝ่ายต่างๆทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกโรงงานเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของบริษัท ด้วยค่านิยมขององค์กร (Core Value) สร้างทัศนคติในการทำงานเชิงบวกที่ถูกต้องแก่ทีมงาน
2. ดูแลงานซ่อมบำรุง จัดทำและติดตามแผนงาน PM, CM จนถึงพัฒนาเข้าสู่ระบบ Total Productive Maintenance ของเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงาน
3. งานศึกษา ออกแบบ กำหนด Specification ในส่วนโครงการ ซ่อม สร้าง ดัดแปลงแก้ไข เครื่องจักรอุปกรณ์ และระบบสนับสนุนต่างๆ ในโรงงาน
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
location-icon
ชัยนาท
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com