ชัยภูมิ
17 ตำแหน่ง
11.
15 พ.ย. 61

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว)

รับสมัครด่วน !

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

- รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทให้มีความปลอดภัย และถูกต้องภายใต้กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจัดทำข้อบังคับและคู่มือด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยฯ
- ให้ความรู้ และคำปรึกษาแก่พนักงานทุกระดับภายในบริษัทให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยฯ
- ประสานงานและจัดทำเอกสารด้านความปลอดภัยส่งหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด
salary-icon
ตามโครงสร้าง
location-icon
ชัยภูมิ
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com