งานต่างประเทศ
66 ตำแหน่ง
3.
18 ก.พ. 62

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

รับสมัครด่วน !

PASUGA STUDIO CO., LTD

บริหารจัดการงานจัดซื้อในการจัดหาและต่อรองราคาสินค้าภายในประเทศ รวมถึงวางแผนตรวจสอบ การวิเคราะห์ การประเมินผลคุณภาพสินค้าที่จะนำมาใช้ในบริษัท ให้คำแนะนำแกะหน่วยงานภายในบริษัท ตลอดจนประเมินผลและคัดเลือกผู้ขาย ดูแลในเรื่องการจัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ เพื่อให้ได้สินค้าถูกต้อง และทันเวลาตามความต้องการของผูุ้ใช้ รวมถึงปรับปรุงข้อมูลในระบบที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อให้ทันสมัย อันจะมีผลทำให้เอกสารการจัดซื้อ และข้อมูลผู้ขายถูกต้องเพื่อให้การจัดซื้อมีประสิทธิผล เพื่อให้เกิดปนะโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
salary-icon
ตามตกลง
location-icon
Cambodia
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com