ธนาคาร
245 ตำแหน่ง
17.
16 พ.ย. 61

ผู้จัดการนิติกรรมสัญญาและประกันภัย

รับสมัครด่วน !

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)/ Thai Credit Retail Bank Public Company Limited

1.วางแผน บริหารจัดการ ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน ด้านงานนิติกรรมสัญญา SME/นิติกรรมจำนอง/งานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นิติกรรมสัญญา /จำนอง ทุกประเภท
2.การควบคุม บริหารจัดการ outsource ให้เพียงพอต่อการไปจดทะเบียนจำนอง และปฏิบัติเป็นไปตามข้อตกลงที่ทำไว้กับธนาคาร
3.ควบคุมดูแลการส่งเอกสารสำคัญเข้าจัดเก็บในซองหลักทรัพย์ ส่งห้องมั่นคง และรวมถึงการจัดเก็บแฟ้มสินเชื่อ ให้เป็นไประยะเวลาที่กำหนด
salary-icon
ตามโครงสร้าง
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com