บรรจุภัณฑ์
698 ตำแหน่ง
5.
22 พ.ค. 62

วิศวกรโครงการ/วิศวกรออกแบบ/ช่างเขียนแบบ (Project Eng./Design Eng./Draftsman)

บริษัท เยอรมัน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด

- ออกแบบ และ เขียนแบบ ชิ้นงาน เพื่อสั่งผลิต วางแผนการผลิต Conveyors และ Parts Packaging Machines ต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะโรงงานด้านสุราและเบียร์
- ส่งแบบผลิตตามแผนลำดับขั้นตอนที่เหมาะสม สอดคล้องกับ Master plan
- วางแผนการสั่งซื้อ Meterial เข้าสู่ระบบการผลิต ร่วมกันกับแผนกจัดซื้อ พัฒนา เลือกสรร รูปแบบการผลิตที่เหมาะสมในแต่ละโครงการ ร่วมกันแผนกผลิต ร่วมวางแผนบริหารงานโครงการกับทีมบริหารโครงการ
salary-icon
ตามความสามารถและประสบการณ์+รายได้อื่นๆ (OT+เบี๊ยเลี้ยง+Incentive+อื่นๆ)
location-icon
สมุทรปราการ
17.
22 พ.ค. 62

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน(Assistant Manager of Accounting )

IPD PACKAGING CO., LTD.

- กำหนดแผนงานและติดตามตรวจสอบงานบัญชีรับ จ่าย ทั่วไป บัญชีต้นทุน วางแผนภาษี การปิดงบการเงิน ตลอดจนประสานงานกับ สถาบันการเงิน กรมสรรพากร ผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชี เพื่อให้การจัดทำบัญชีและการจัดทำรายงานบัญชีต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดขึ้น
- ติดตามและตรวจสอบการยื่นสูตรการผลิต และรับสูตรการผลิต การจัดทำใบขนสินค้าเพื่อให้ถูกต้องตรงกับข้อกำหนดของกฎหมายจัดทำเอกสาร บันทึกข้อมูลตามระเบียบข้อกำหนดของกฎหมายในการขอคืนอากร ยื่นเรื่องขอคืนเงิน และหนังสือค้ำประกันจากกรมศุลกากร และรับหนังสือค้ำประกันตามด่านต่างๆ ทั้งเรื่องของการขอคืนอากร มาตรา 19 ทวิและการขอเงินชดเชยค่าภาษีอากร
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com