ประกันภัย-ชีวิต
370 ตำแหน่ง
10.
17 ก.พ. 62

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (HRD)

รับสมัครด่วน !

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1. วิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทำแผนงานดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลประมวลผล
2. ฝึกอบรมภายในบริษัทฯ (In-house Training) ประสานงานและดำเนินการจัดฝึกอบรม / พัฒนาพนักงานภายในบริษัทฯ เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การฝึกอบรมในงาน (On the Job Training—OJT) เป็นต้น
3. ฝึกอบรมภายนอกบริษัท (Public Training) ประสานงานการจัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมสัมมนาภายนอกบริษัทฯ ติดตามประเมินผลการฝึกอบรม ติดตามการจัดทำรายงานการฝึกอบรม และบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมเข้าในระบบ
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com