ยา / เครื่องสำอาง / เครื่องมือแพทย์
1,139 ตำแหน่ง
2.
17 ก.ย. 62

วิศวกรซ่อมบำรุงประจำฝ่ายผลิต (ปฎิบัติงานลำลูกกาคลอง7)

บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด

1. จัดทำ แก้ไข และปรับปรุงเอกสารสนับสนุนงานฝ่ายวิศวกรรม อาทิ รายงานเกี่ยวกับวิศวกรรม คู่มือการทำงาน แบบบันทึกการซ่อม/ทำงาน
2. ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการจัดซื้อเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรม ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆในกระบวนการผลิตและอื่นๆ
3. จัดหาจัดจ้างผู้รับเหมาในการสร้าง ติดตั้ง ต่อเติม และซ่อมบำรุง เครื่องจักร งานโยธา/ไฟฟ้าในส่วนโรงงานอเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตและงานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย
location-icon
ปทุมธานี
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com