สิ่งทอ
578 ตำแหน่ง
16.
22 พ.ค. 62

ผู้จัดการบัญชี

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด

ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ งานด้าน ARต่างประเทศ , AP ในประเทศ และAP ต่างประเทศ รวมถึงGL & Asset Bank Reconciliationต้นทุนและสโตร์ และด้านการเงิน เช่น ควบคุมการบันทึกลูกหนี้ (ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ) และใบกำกับภาษี ,รายงานความเคลื่อนไหวของลูกหนี้ ประจำเดือน/ ไตรมาส/ ปี เพื่อนำมาตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขในการติดตามหนี้ ,ควบคุม ตรวจสอบการบันทึกล้างเจ้าหนี้,ใบสำคัญจ่าย, เช็ค, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ,ติดตาม ควบคุมการจัดทำรายงานกระทบยอด Stock Card กับยอดคงเหลือในคลังสินค้า ,การสรุป Pre-payment ยอดเงิน Petty cash ที่จะทำการเบิกชดเชยทั้งหมด
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com