สิ่งทอ
559 ตำแหน่ง
11.
18 ก.พ. 62

Sales Supervisor (หัวหน้าขายหน่วยรถ/เครดิตต่างจังหวัด)

รับสมัครด่วน !

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด

-รับผิดชอบในการวางแผน บริหารทีมงาน ควบคุมดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่และควบคุมการเก็บหนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการขายและลูกค้าพึงพอใจ
-ด้านการวางแผนการขาย ได้แก่ ติดตามข้อมูลคู่แข่งขันในตลาด, วางแผนการขายในแต่ละช่วงเวลา, ประมาณการยอดขาย, จัดทำแผนงานในกรส่งเสริมการขาย
-ด้านการหาลูกค้าใหม่ ได้แก่ วางแผนพร้อมกำหนดเป้าหมายในการหาลูกค้าใหม่, ติดตามผลการหาลูกค้าใหม่, สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่, จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
salary-icon
ตามตกลง
location-icon
หลายจังหวัด
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com