อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
3,335 ตำแหน่ง
14.
18 ก.พ. 62

หัวหน้าส่วนสินเชื่อ

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

1.วิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้อง ใบคำขอสินเชื่อเงินส่งเสริม/เงินโครงการ/เงินรับค่ารแรง/เงินชลประทาน สินค้าและบริการอื่น ๆ รวบรวมให้คณะกรรมการสินเชื่ออนุมัติ โดยอยู่ภายใต้นโยบายหรือข้อกำหนดของบริษัท
2.ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องเอกสารใบคำขอสินเชื่อ /เอกสารชาวไร่อ้อย /สัญญาสินเชื่อระยะสั้น/ระยะยาว รวมถึงเอกสารหลักทรัพย์ เบิก ไถ่อถอน ยืม ทุกประเภท
3.ตรวจสอบการตัดหนี้ลูกหนี้ชาวไร่อ้อยทุกประเภทตามงวดบัญชี และปรับปรุงสถานะในระบบ SCSS ตามนโยบายข้อกำหนดบริษัท
salary-icon
ตามโครงสร้าง
location-icon
อุทัยธานี
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com