เงินทุนหลักทรัพย์
29 ตำแหน่ง
17.
20 พ.ค. 62

ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารสำนักงาน (ช่างเทคนิค)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

• ปฏิบัติงานช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบประกอบอาคาร เช่น ระบบทางไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบประปาและสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบปรับอากาศ และระบบประกอบอาคารต่างๆ ได้แก่ สี, ฝ้า, หน้าต่าง, ประตู,พื้นกระเบื้อง, พื้นทางเดินและอุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น
• ร่วมประสานงาน ดูแลและควบคุมให้บุคลากรของผู้รับจ้างที่เข้ามาปรับปรุงซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบประกอบอาคาร จัดทำบันทึกหรือรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
• ประมาณราคางานจัดซื้อเบื้องต้นด้าน ระบบประกอบอาคาร เช่น ระบบทางไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบประปาและสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบปรับอากาศ และระบบประกอบอาคารต่างๆ ได้แก่ สี, ฝ้า, หน้าต่าง, ประตู,พื้นกระเบื้อง, พื้นทางเดินและอุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com