เฟอร์นิเจอร์ / เครื่องใช้ในบ้าน
502 ตำแหน่ง
6.
18 ก.พ. 62

ผู้จัดการฝ่ายขาย (Wax One ) พัฒนาการ 40

รับสมัครด่วน !

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด

-ดูแลรับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนกตลาด การขาย การบริหารผลิตภัณฑ์ บริหารทีมงานขายภายใต้การดูแลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ตลาด การพัฒนาและแนะนำผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การกำหนดเป้าหมายการขาย การกำหนดราคาขาย การกำหนดแผน
-โฆษณาประชาสัมพันธ์ บริหารยอดสต็อกเพื่อขาย การ Display ณ จุดขาย การให้บริการลูกค้า การกำหนดโพรดักส์มิกซ์และเซลล์มิกซ์ ให้การสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิค รวมท้้งรับผิดชอบเป้าหมายการขายและผลกำไร-ขาดทุนของผลิตภัณฑ์
-ควบคุม ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะและรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการขายต่างๆ
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com