นครนายก
34 ตำแหน่ง
8.
18 ก.พ. 62

Safety Officer ประจำโรงงานองครักษ์

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

1. ดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามแผนของหน่วยงานความปลอดภัย และให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ ข้อกำหนดของระบบมาตรฐานแรงงานไทยรวมถึง มาตรฐาน SEDEX
2. ดูแลและ ปรระสานงานด้านการตรวจความปลอดภัย การจัดเตรียมเอกสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน และเอกสารของระบบมาตรฐานแรงงานไทยม, มาตรฐาน SEDEX และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ตรวจความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและดำเนินการติดตามผลการปรับปรุง
salary-icon
ตามโครงสร้าง
location-icon
นครนายก
18.
18 ก.พ. 62

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)

K&G General Trading Co., Ltd. และ JPM Sausage Co., Ltd.

1. สนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ข้อกำหนดทางกฎหมาย ตลอดจนการกำหนดและพัฒนาให้สภาพแวดล้อมในการทำงานอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
2. สนับสนุนให้บริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทดำเนินการเพื่อการซ้อมอพยพและหนีไฟที่สาขา และสำนักงานใหญ่ให้เป็นไปตามแผนงานและข้อกำหนดตามข้อบังคับและกฎหมาย
3. พัฒนาโครงการป้องกัน กำหนดข้อกำหนดความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน, นโยบาย และกระบวนการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัท ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัท
location-icon
นครนายก
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com