นนทบุรี
1,430 ตำแหน่ง
18.
14 พ.ย. 61

Senior Planning And Development Officer เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและพัฒนางานอาวุโส

บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย )

-กำหนดเป้าหมาย กลลยุทธ์ ตัววัดความสำเร็จ และแผนงานของบริษัทฯให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสายงาน และธนาคาร รวมทั้งผลักดันการดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย
-กำหนดแผนงานในภาพรวมของฝ่ายต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ระเบียบ นโยบาย ของบริษัทและธนาคาร
-นำเสนอนโยบาย เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯโดยรวม รวมถึงกำหนดวิธีการแปลงกลยุทธ์เป็นวิธีปฏิบัติ และผลักดันให้มีการดำเนินงาตามกลยุทธ์
salary-icon
สามารถต่อรองได้
location-icon
นนทบุรี
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com