ลำพูน - นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลำพูน
14 ตำแหน่ง
14.
12 พ.ย. 61

Staff, GA (สัญญาจ้าง 7 เดือน) ประจำสาขาลำพูน

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด

1. ควบคุมและบริหารจัดการการเปิปดให้บริการร้านอาหารและรถรับส่ง สำหรับกะกลางวันและกะกลางคืนให้เพียงพอ และรองรับต่อความต้องการกับพนักงาน ตลอดจนสื่อสารกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมของร้านอาหารและรถรับส่ง
2. จัดทำรายงานยอดขาย E-canteen และค่าใช้จ่ายต่างๆของส่วนงานโรงอาหารและรถรับส่ง เพื่อนำส่งส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการทำจ่าย-คืน ตามกระบวนการ
3. ปรับปรุงพัฒนาด้านคุณภาพของอาหาร วัตถุดิบ ความสะอาด และการให้บริการของผู้ประกอบการร้านอาหารตามหลักสุขาภิบาล
location-icon
ลำพูน - นิคมภาคเหนือ ลำพูน
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com