ชลบุรี - นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี)
26 ตำแหน่ง
14.
22 ส.ค. 62

Import Export officer

Saffron Living Co.,Ltd.

- ตรวจดูรายการสินค้าที่จะนำเข้าหรือส่งออกต่างประเทศ ศึกษาวิธีการขนส่ง ค่าส่ง และตัดสินใจใช้วิธีการที่ดีที่สุดในการขนส่ง จัดเตรียมสินค้าที่จะส่งออกเป็นพวกๆ และตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ จ่าหน้านามผู้รับ และที่อยู่ไว้ถูกต้อง และพร้อมที่จะส่งแล้วบันทึกการส่ง และดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง ความปลอดภัยของสินค้า หรือวัตถุดิบที่นำออกมา การประกันภัย การควบคุมเงินตราต่างประเทศ ดำเนินการออกของซึ่งนำเข้าที่กรมศุลกากรพิกัดอัตราภาษีศุลกากร การคำนวณภาษีขาเข้า การเก็บภาษี การคืนเงินภาษีอากร การเลือกเส้นทางขนส่ง และการส่งมอบสินค้าให้ผู้รับ ตรวจสินค้าที่ได้รับไว้กับใบสำคัญแสดงหลักฐานการจ่ายสินค้า และเอกสารอื่น ๆ บันทึกสินค้าชำรุดหรือการขาดจำนวนของสินค้า ทำการมอบสินค้าให้แก่ผู้รับมอบ อาจห่อสินค้าเพื่อเตรียมส่ง
salary-icon
ตามความสามารถ
location-icon
ชลบุรี - นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี)
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com