ฉะเชิงเทรา - นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
126 ตำแหน่ง
12.
19 เม.ย. 62

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด

1. จัดทำแผนงานและแผนงบประมาณ 1-2 ปี เกี่ยวกับงานด้านการวางแผนงานด้านการผลิตสินค้าและวัตถุดิบของบริษัทฯและบริษัทฯในเครือ ให้สามารถสนองตอบกับนโยบายของบริษัทฯ
2. จัดวางระบบโครงสร้างของฝ่ายและแผนกงานในความรับผิดชอบ ให้มีรูปแบบกำลังคน และหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสภาพการแข่งขันในโลกธุรกิจ
3. คัดเลือก อบรมพนักงานร่วมกับฝ่ายบุคคลและบริหารงานบุคคลในฝ่ายตนเองให้มีความรู้ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ อย่างถูกต้องเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัท
location-icon
ฉะเชิงเทรา - นิคมเวลโกรว์
14.
19 เม.ย. 62

ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายผลิต

รับสมัครด่วน !

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด

1. ร่วมกับผู้จัดการโรงงานในการจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณ 1-2 ปี เกี่ยวกับงานด้านสนับสนุน การผลิต และกระบวนการลดของเสียจากการผลิต ให้สามารถสนองตอบกับนโยบายของบริษัทฯ
2. ร่วมกับผู้จัดการโรงงานในการจัดวางระบบโครงสร้างงานของฝ่ายและแผนกงานในความรับผิดชอบ ให้มีรูปแบบกำลังคน และหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสม
3. คัดเลือก อบรมพนักงานร่วมกับฝ่ายบุคคลและบริหารงานบุคคลในแผนกที่ตนเองรับผิดชอบให้มีความรู้ ประสิทธิภาพ และ สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้องเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัท
location-icon
ฉะเชิงเทรา - นิคมเวลโกรว์
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com