ฉะเชิงเทรา - นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
143 ตำแหน่ง
3.
17 พ.ย. 61

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด

1. จัดทำแผนงานและแผนงบประมาณ 1-2 ปี เกี่ยวกับงานด้านการวางแผนงานด้านการผลิตสินค้าและวัตถุดิบของบริษัทฯและบริษัทฯในเครือ ให้สามารถสนองตอบกับนโยบายของบริษัทฯ
2. จัดวางระบบโครงสร้างของฝ่ายและแผนกงานในความรับผิดชอบ ให้มีรูปแบบกำลังคน และหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสภาพการแข่งขันในโลกธุรกิจ
3. คัดเลือก อบรมพนักงานร่วมกับฝ่ายบุคคลและบริหารงานบุคคลในฝ่ายตนเองให้มีความรู้ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ อย่างถูกต้องเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัท
location-icon
ฉะเชิงเทรา - นิคมเวลโกรว์
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com