ผลิต / ควบคุมคุณภาพ / โรงงาน
2,372 ตำแหน่ง
14.
18 ก.พ. 62

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

บริษัท ธนพร การ์เม้นท์ จำกัด

1.ประสานงานรวบรวมข้อมูล Order และรายละเอียดสินค้าเพื่อใช้ประกอบการวางแผน 2.ประสานงานตรวจเช็คข้อมูลปริมาณสินค้าคงคลัง 3.จัดทำแผนการผลิตและประสานงานส่งผลิตสินค้าเพื่อให้สอดคล้องตามการส่งมอบสินค้า 4. ติดตามตรวขสอบการผลิตตามแผน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าตรงตามำหนดเวลา และสเป็กที่กำหนด 5.ปรับปรุงแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนแผนการผลิตตามสถานะงาน 6.ติดตามและอัตเดทสถานะการผลิต7.ประสานงานจัดเตรียมเครื่องจักรเพื่อให้ความพร้อมและเหมาะสมสำหรับการผลิต 8.ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆในการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ในการวงแผนการผลิต 9. รวบรวมสรุปข้อมูลในเบื้องต้น เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com