ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ / MD / CEO
304 ตำแหน่ง
10.
19 ก.ย. 62

ผู้จัดการฝ่ายทะเบียน&ประกัน

บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด

1.ควบคุมดูแลตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วนงานทะเบียน ได้แก่ การรับเงินจากลูกค้า การจ่ายเงินให้แก่ตัวแทนและขนส่ง อาทิ งานต่อภาษี การโอนกรรมสิทธิ์ การรับเข้าจ่ายออกเล่มทะเบียน การกู้เงินเพื่อซื้อรถป้ายแดง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.ควบคุมดูแลตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบังคับบัญชาในส่วนงานประกันภัย ได้แก่ การซื้อ-การต่อประกันภัย การเก็บเงินค่าประกันภัย ยกเลิกประกันภัย การรับกรมธรรม์ การส่งกรมธรรม์ให้ลูกค้า การรับและการจัดเก็บสัญญาเช่าซื้อ การให้เบิกสัญญาเช้าซื้อ การส่งสัญญาให้แก่ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน การส่งการ์ดจ่ายค่างวด และใบเสร็จค่างวดเช่าซื้อให้แก่ลูกค้า
3.ขับเคลื่อนและตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ผ่าน KPI ทุกเดือน
salary-icon
45,000-55,000 บาท
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com