ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ / MD / CEO
354 ตำแหน่ง
8.
16 พ.ย. 61

ผู้จัดการบริหารข้อมูลเครดิต และบริหารงานคุณภาพ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บริหารจัดการ และวางแผนการปฏิบัติงานด้านข้อมูลเครดิต ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของสายงาน และหลักเกณฑ์ของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) การบริหารข้อมูลลูกค้า (CI) รวมถึงค่าใช้จ่ายของสายงานให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด
• บริหารจัดการทีมงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวกับการจัดส่งข้อมูล และเรื่องร้องเรียนเรื่องข้อมูลเครดิต การจัดส่งหนังสือให้ความยินยอม และการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
• กำกับดูแลการปฏิบัติงานของทีมงานให้เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB)
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com