พระนครศรีอยุธยา
606 ตำแหน่ง
16.
17 พ.ย. 61

Asst.Manager Engineering

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. วางแผนการจัดการและควบคุมระบบงานสาธารณูปโภค ระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ อากาศ และของเสีย เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตให้มีสาธารณูปโภคใช้งานอย่างต่อเนื่อง
2. วางแผนและติดตามการปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ระบบบำบัติมลพิษทางน้ำ อากาศ และของเสีย เพื่อให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. วางแผนงานควบคุม และติดตามความคืบหน้างานโครงการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตรงตามกรอบของเวลา กรอบของการใช้งบประมาณ และให้ได้รายละเอียดของการดำเนินงานอย่างถูกต้องครบถ้วน
salary-icon
ตามโครงสร้าง
location-icon
พระนครศรีอยุธยา
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com