ภาคใต้
442 ตำแหน่ง
16.
16 ก.ย. 62

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (เชิงทะเล)

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด

• ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
• ตรวจสอบ การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ สปอตไลท์ ฯลฯ ระบบน้ำประปา เช่น เปลี่ยนหัวก๊อกน้ำ ฯลฯ ตลอดจนเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตามใบแจ้งหรือตามที่มีการชำรุดเกิดขึ้น
• ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และมีความพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอรวมทั้งการกำกับดูแลงานซ่อมบำรุงของ Supplier ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของการบริการ
location-icon
ภูเก็ต
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com