มหาสารคาม
20 ตำแหน่ง
7.
16 พ.ย. 61

ผู้จัดการโรงงาน (จังหวัด ขอนแก่น)

บริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส (ประเทศไทย) จำกัด

หน้าที่ของและความรับผิดชอบของผู้จัดการโรงงาน คือการบริหารและดูแลภาพรวมของโรงงานทั้งเรื่องการการผลิตและเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพ การบำรุงรักษา การจัดการคลังสินค้า การขนส่ง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุความพึงพอใจของลูกค้า
รายละเอียดงาน
• ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตและดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชาให้ผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและเป็นปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
salary-icon
ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
location-icon
มหาสารคาม
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com