ระยอง
1,200 ตำแหน่ง
9.
19 ก.ย. 62

IPQA Inspector

บริษัท ไฮ-พี (ไทยแลนด์) จำกัด

1. การตรวจสอบงานในส่วนของ In process คือการตรวจสอบและตรวจวัดเพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้ง Molding และ Assembly และดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Procedures และ Instructions ต่างๆ ของระบบคุณภาพ ทั้งเอกสารภายใน, ภายนอกและเอกสารที่ลูกค้ากำหนด.
2. รักษาและคงไว้ซึ่งเอกสารระบบควบคุมคุณภาพเช่น PMP, GIP, VMI, SIR, SPL และ Working standards.
3. การบันทึกข้อมูลด้านคุณภาพที่ถูกบันทึกโดย IPQA / IPQC ต้องถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์เช่น Set up, SIR, Last Shot, LIR,VMI records และ NCR พร้อมทั้งลงบันทึกไว้ในระบบ ฐานข้อมูลใน Computer ให้เรียบร้อย.
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
location-icon
ระยอง - นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง)
10.
19 ก.ย. 62

Display (สาขาระยอง)

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด(มหาชน)

1. รับผิดชอบงานจัดวาง ดูแลการจัด Display ภายใน Index Living Mall เพื่อสนับสนุนงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดรายได้ ให้บรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2.ให้คำปรึกษาด้านการเลือกเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการจัดวาง ตกแต่งภายใน ให้สอดคล้องตามสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ รูปแบบ lifestyle และความต้องการของลูกค้า เพื่อให้สามารถสร้างแรงบันดาลใจ และไอเดียในการเลือกซื้อสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อสนับสนุนงานขาย และเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดรายได้ให้กับสาขา
3.ดำเนินการจัดตกแต่ง Display ของห้องต่างๆ ภายใน Index Living Mall ให้เป็นไปตามแบบ และ Theme ที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถทำงานสำเร็จตามแผนที่วางไว้ เพื่อสนับสนุนการทำงานของสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
salary-icon
N/A
location-icon
ระยอง
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com