ร้อยเอ็ด
33 ตำแหน่ง
2.
18 ก.พ. 62

Sales & Marketing Officer(ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด)

บริษัท ไทยเอวิเอชั่น จำกัด

ปฏิบัติงานในฐานะเซลล์การตลาด ซึ่งต้อง แนะนำและเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานร่วมกับทีมการตลาด โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญสูงในงานวิชาการต่างๆที่มีอยู่ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ แก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการวางแผน
salary-icon
17,000 - 20,000 บาท
location-icon
ร้อยเอ็ด
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com