ศรีสะเกษ
21 ตำแหน่ง
3.
18 ก.พ. 62

ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอาหารสด (Fresh Manager) สาขาศรีสะเกษ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน
• วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำงานเพื่อเพิ่มจุดแข็งของอาหารสดในสาขาและหาโอกาสในการทำธุรกิจมากขึ้น
• ควบคุมและอนุมัติการสั่งซื้อสินค้าประจำวันจากศูนย์กระจายสินค้าและจากผู้ผลิตสินค้า ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการสั่งสินค้า เพื่อวางแผนล่วงหน้าในการจัดเตรียมสต็อกสินค้าในแม็คโครเมลล์
location-icon
ศรีสะเกษ
16.
12 ก.พ. 62

Domestic sales and marketing

Raitong Organics Farm Co., Ltd.

The Sales Representative is responsible to work with new and current customers to determine what they want, create solutions and ensure a smooth sales process. The Sales Representative will work to find new sales leads, through business directories, client referrals, etc. The Sales Representative will focus on both inside sales (i.e., "cold calling" for new clients from the office setting) and outside sales (i.e., visiting clients in the field with new or existing clients, incl. trade shows, expos, etc.).

ตัวแทนฝ่ายขายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริการทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันของบริษัทในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ช่วยลูกค้าหาทางแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้การซื้อสินค้าของลูกค้าเป็นไปด้วยดีและราบรื่น ตัวแทนฝ่ายขายมีหน้าที่จัดหาลูกค้าใหม่ๆ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สมุดรายนามธุรกิจต่างๆ การบอกต่อของลูกค้า ฯลฯ ซึ่งตัวแทนฝ่ายขายจะเน้นหนักในด้านการขายทั้งจากในองค์กร (หรือ “cold calling”คือ การโทรหาลูกค้าใหม่ๆ จากสำนักงานที่ตั้งของบริษัท) และ การขายนอกองค์กร (หรือ การออกไปพบลูกค้าข้างนอก ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน เช่น การออกงานแสดงสินค้าต่างๆ การไปนำเสนอขายสินค้า ฯลฯ)
salary-icon
15,000-17,000 (fixed)
location-icon
ศรีสะเกษ
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com