ศรีสะเกษ
11 ตำแหน่ง
11.
14 ก.ย. 62

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ R & D

โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่

1. รวมวางแผนการทดลอง และนำไปปฏิบัติทำการเก็บบันทึกผล ตลอดจนทำการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบคุณภาพประจำ ตามแผนควบคุม คุณภาพ หรือตามนโยบาย ภายใต้การกำกับแนะนำ และตรวจสอบตามลำดับ
2. รับผิดชอบ ความสะอาด ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในพื้นที่ วัสดุ และอุปกรร์ทางวิทยาศาสตร์ และในงานปฏิบัติการ ในส่วนพื้นที่แผนก ตลอดจนตระหนักใส่ใจ ในด้านความสะอาด ความปลอดภัย ความเป้ฯระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงานร่วม ภายในโรงงาน
3. ร่วมปฏิบัติงาน และให้ความร่วมมือกับบุคลากรในแผน และต่างแผนก เพื่อบรรลุตามแผนและนโยบาย
salary-icon
ตามโครงสร้างของโรงงาน
location-icon
ศรีสะเกษ
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com