ศรีสะเกษ
17 ตำแหน่ง
4.
21 พ.ค. 62

ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอาหารสด (Fresh Manager) สาขาศรีสะเกษ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน
• วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำงานเพื่อเพิ่มจุดแข็งของอาหารสดในสาขาและหาโอกาสในการทำธุรกิจมากขึ้น
• ควบคุมและอนุมัติการสั่งซื้อสินค้าประจำวันจากศูนย์กระจายสินค้าและจากผู้ผลิตสินค้า ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการสั่งสินค้า เพื่อวางแผนล่วงหน้าในการจัดเตรียมสต็อกสินค้าในแม็คโครเมลล์
location-icon
ศรีสะเกษ
14.
21 พ.ค. 62

Production Team Leader / หัวหน้าฝ่ายผลิต (ข้าว)

Raitong Organics Farm Co., Ltd.

The Production Team Leader is responsible for the safe, cost-effective and timely functioning of the rice mill, product packing rooms, and vehicles, and over all good operational condition of the production facility area, in accordance with, amongst others, the GMP, HACCP, international organic certifications, Halaal, Kosher and the company’s internal requirements. In addition, the Production Team Leader is also responsible for ensuring that inventory of raw and finished materials (including packaging and mechanical/electrical spare parts) are maintained in accordance with best practices. Finally, the Production Team Leader is responsible to ensure that customers’ orders are processed in accordance with their quality and shipping specifications, as communicated by the Sales and Marketing team.

หัวหน้าฝ่ายผลิต มีหน้าที่รับผิดชอบในด้าน ความปลอดภัย ความคุ้มค่า และความตรงต่อเวลาของกระบวน การผลิตทั้งในส่วนของโรงสี ห้องบรรจุ และพาหนะต่างๆ รวมถึงดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบของพื้นที่ ฝ่ายผลิตทั้งหมด และให้อยู่ในสภาพดี ตามระเบียบข้อบังคับของมาตรฐานจีเอ็มพี (GMP) เอชเอซีซีพี (HACCP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล มาตรฐานฮาลาล มาตรฐานโคเชอร์ (Kosher) รวมถึงข้อกำหนดภายในอื้นๆ ของบริษัท งานของหัวหน้าฝ่ายผลิตยังรวมถึงการควบคุมดูแลสต็อกของ วัตถุดิบสำหรับกระบวนการผลิตและสินค้า สำเร็จรูปทุกประเภท (ได้แก่ ถุงบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องยนตร์/เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆของกระบวน การผลิต ฯลฯ) ให้มีปริมาณเพียงพอในการผลิตแต่ละล็อต และมีระบบการจัดเก็บที่ดี และที่สำคัญ หัวหน้าฝ่ายผลิต มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลให้การผลิตสินค้า ให้ได้คุณภาพและคุณลักษณะตามที่ลูกค้า สั่ และจัดส่งถึงลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด โดยประสานงาน เรื่องความต้องการของลูกค้ากับแผนกการขายและการตลาด
salary-icon
15,000
location-icon
ศรีสะเกษ
15.
21 พ.ค. 62

Accountant

Raitong Organics Farm Co., Ltd.

Raitong Organic Farm Co., Ltd. is a Thai social enterprise that aims to work with small-scale farmers around the country by connecting them to more reliable, fairer and more supportive markets. We are looking for an experienced Financial Controller to undertake all aspects of financial management, including corporate accounting, regulatory and financial reporting, budget and forecasts preparation, as well as development of internal control policies and procedures.

บริษัท ไร่ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม จำกัด ดำเนินกิจการแบบกิจการเพื่อสังคม ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการทำงานส่งเสริมโอกาสให้กับเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศ ในการเข้าถึงตลาดที่เป็นธรรม เกื้อหนุนและมั่นคง ทางบริษัทฯ ต้องการรับสมัครพนักงานเพิ่มในตำแหน่ง ผู้ดูแลการเงิน/การบัญชี เพื่อดูแลบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี รายงานบัญชี การจัดเตรียมงบประมาณและประมาณการทางการเงิน รวมถึงการวางจัดทำระบบและ วิธีการตรวจสอบควบคุมบัญชีภายใน
salary-icon
15,000-20,000
location-icon
ศรีสะเกษ
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com