สื่อสารมวลชน / นักข่าว / งานวิทยุ / โทรทัศน์ / หนังสือพิมพ์
65 ตำแหน่ง
14.
18 ก.พ. 62

ผู้จัดการแผนกกิจกรรมองค์กร (CSR)

รับสมัครด่วน !

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

1. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของแผนกสื่อสารภายนอกองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ดูแลและควบคุมการดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯหรือบริษัทในเครือเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบตามที่ได้รับอนุมัติงบฯ
3. ดูแลและควบคุมการดำเนินงานร่วมจัดงาน/ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน และภาพพจน์ที่ดีขององค์กรในการร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัท
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com