สุราษฎร์ธานี
93 ตำแหน่ง
20.
22 พ.ค. 62

หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ จ.สุราษฎร์ธานี (STA-SR)

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

1.จัดทำแผนงานโครงการ ด้านความปลอดภัยฯ เพื่อให้สถานประกอบการ และพนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน
2.ดำเนินการอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับลูกจ้างทุกคน จัดให้ลูกจ้างแลนายจ้าง ได้รับการอบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร ตามตำแหน่งและดูแลให้ลูกจ้างได้รับการอบรมความปลอดภัยตามตำแหน่งงาน เช่น พนักงานขับโฟร์คลิฟท์ พนักงานควบคุมปั้นจั่น
3.จัดทำคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและกฏระเบียบให้กับพนักงานและผู้รับเหมา
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัท
location-icon
สุราษฎร์ธานี
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com