สุรินทร์
30 ตำแหน่ง
2.
22 พ.ค. 62

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด

-งานสรรหาว่าจ้าง : หาบุคลากรได้ตามเป้าหมาย โดยมีหน้าที่วางแผนควบคุมตรวจสอบปรับปรุงพัฒนาให้มีการกำหนดอัตราพนักงานให้เหมาะสมกับปริมาณงาน / เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ สัมภาษณ์และคัดเลือกในระดับหัวหน้างาน / ลงนามสัญญาจ้างแทนบริษัทฯ, หนังสือทดลองงาน, หนังสืออนุมัติอัตรา
-งานเงินเดือนค่าจ้าง : มีการตรวจสอบความถูกต้องของค่าจ้าง โดยมีหน้าที่บริหารจัดการและควบคุม, ดูแลและตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำค่าจ้าง, บริหารจัดการวิเคราะห์ค่าตอบแทนต่างๆ / บริหารจัดการและตรวจสอบวิเคราะห์ สถิติการทำงานพนักงาน / บริหารจัดการและตรวจสอบวิเคราะห์ สถิติการทำงานพนักงาน
-งานสวัสดิการ : ให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมและมีแผนพัฒนาสวัสดิการ โดยมีหน้าที่บริหารจัดการ, ควบคุมและดูแลสวัสดิการประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ / บริหารจัดการและกำกับดูแลการใช้ประกันสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด / กำกับดูแลกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
salary-icon
ตามโครงสร้าง
location-icon
สุรินทร์
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com