สุโขทัย
7 ตำแหน่ง
6.
20 พ.ค. 62

เจ้าหน้าที่ทดสอบพันธุ์พืช_ประจำสถานีวิจัยพันธุ์ข้าวโพดสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์

- ดำเนินการทดสอบ, บริหารจัดการแปลงให้มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือในงานทดสอบพันธุ์ รวมถึงการคัดเลือกพันธุ์ได้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร
- ศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ เช่น ลักษณะเด่น-ด้อย,ความได้เปรียบ-เสียเปรียบ, ข้อจำกัดของพันธุ์ เป็นต้น เพื่อหาพื้นที่ปลูกและจำหน่ายให้เหมาะสม
- เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดความคุ้นเคย สำหรับฝ่ายขายและเกษตรกร ต่อพันธุ์ข้าวโพดที่จะนำออกสู่ตลาดต่อไป
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
location-icon
สุโขทัย
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com