หนองคาย
9 ตำแหน่ง
8.
14 ก.พ. 62

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร - สายการผลิตสุรา (จ.หนองคาย)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

→ ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้า พัฒนาการใช้น้ำกากส่าในการเกษตร การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้การใช้น้ำกากส่าในการเกษตรและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มีคุณภาพ เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท
→ รวบรวมข้อมูลสถิติ ควบคุมติดตามการใช้น้ำกากส่าในการเกษตร การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ
→ ติดตามการกำจัดน้ำกากส่าโดยการทำปุ๋ยหมัก ระบบลานตากและใช้ในการเกษตร ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัท
location-icon
หนองคาย
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com