หนองบัวลำภู
35 ตำแหน่ง
6.
17 ก.พ. 62

โปรแกรมเมอร์

บริษัท อึ้งชุนฮะ (1994) จำกัด (เบสท์โฮม)

1.รับผิดชอบงาน IT โดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร และสอดคล้อง กับระบบ และวิวัฒนาการของ IT ในการใช้อุปกรณ์ และโปรแกรมต่างๆ และเพื่อ Support ผู้ใช้งานด้านข้อมูล และเอกสารต่างๆ เพื่อให้การติดต่อสื่อสารระบบภายใน และภายนอก ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.ศึกษา และพัฒนาระบบโปรแกรมใหม่ๆ และปรับปรุงโปรแกรมระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ เพื่อนำมาใช้ภายในบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของระบบให้ดียิ่งขึ้น
3.ร่วมมือ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัท
location-icon
หนองบัวลำภู
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com