อำนาจเจริญ
6 ตำแหน่ง
3.
18 พ.ค. 62

หัวหน้ากะห้องชั่ง (มิตรอำนาจเจริญ)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

•ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องชั่งน้ำหนักให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและให้ได้น้ำหนักมาตรฐานที่ถูกต้อง
•ควบคุม ดูแล การชั่งน้ำหนักรถบรรทุกน้ำตาล / โมลาส/กากอ้อยและวัตถุดิบอื่นๆ ทั้งรับเข้า –จ่ายออก บันทึกเอกสาร ใบชั่งน้ำหนักและรายงานผลที่ถูกต้อง
•ประสานงานให้ความร่วมมือตรวจสอบประเภทอ้อย และคุณภาพอ้อยที่นำเข้าโรงงาน เช่น อ้อยสด, อ้อยไฟไหม้, อ้อยยอดยาว, อ้อยมีกาบใบ และอ้อยมีสิ่งเจือปน โดยปฏิบัติงานเป็นตัวแทนของโรงงานที่เป็นคณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงาน
salary-icon
ตามโครงสร้าง
location-icon
อำนาจเจริญ
6.
18 พ.ค. 62

หัวหน้ากะคลังสินค้าและจัดส่ง (มิตรผลอำนาจเจริญ)

รับสมัครด่วน !

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

•ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องชั่งน้ำหนักให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและให้ได้น้ำหนักมาตรฐานที่ถูกต้อง
•ควบคุม ดูแล การชั่งน้ำหนักรถบรรทุกน้ำตาล / โมลาส/กากอ้อยและวัตถุดิบอื่นๆ ทั้งรับเข้า –จ่ายออก บันทึกเอกสาร ใบชั่งน้ำหนักและรายงานผลที่ถูกต้อง
•ประสานงานให้ความร่วมมือตรวจสอบประเภทอ้อย และคุณภาพอ้อยที่นำเข้าโรงงาน เช่น อ้อยสด, อ้อยไฟไหม้, อ้อยยอดยาว, อ้อยมีกาบใบ และอ้อยมีสิ่งเจือปน โดยปฏิบัติงานเป็นตัวแทนของโรงงานที่เป็นคณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงาน
salary-icon
ตามโครงสร้าง
location-icon
อำนาจเจริญ
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com