ระยอง - เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง
12 ตำแหน่ง
1.
19 เม.ย. 62

Facility Technician

Electrolux Thailand Co., Ltd. (Rayong)

•ติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง การทำงานของ อุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบสาธารณูปโภค ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระงับอัคคีภัย รวมถึงงานบริการส่วนกลาง
•บำรุงรักษา อุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปโภค ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระงับอัคคีภัย รวมถึงงานบริการส่วนกลาง ตามแผนการบำรุงรักษาที่ได้จัดทำไว้
•ดูแล จัดเก็บชิ้นส่วนสำรองที่จำเป็นสำหรับระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปโภค ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระงับอัคคีภัย รวมถึงงานบริการส่วนกลาง อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต
location-icon
ระยอง - เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com