ปราจีนบุรี - เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี
24 ตำแหน่ง
1.
19 เม.ย. 62

พนักงานฝ่ายผลิต (Production operator)

บริษัท ทรอยสยาม จำกัด

ปฎิบัติงานตามแผนการผลิตที่ได้รับจากหัวหน้างานฝ่ายผลิตหรือผู้จัดการฝ่ายผลิต โดยการควบคุมกระบวนการผลิต (Batch Process) เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตราฐานและขั้นตอนการปฎิบัติงานของโรงงานเคมีภัณฑ์ ตั้งแต่กระบวนการโหลดวัตถุดิบ การควบคุมการผลิต และการบรรจุภัณฑ์
1. ปฎิบัติงานตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือและขั้นตอนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องจักรพร้อมใช้งาน
salary-icon
พนักงานรายเดือน พิจารณาจากประสบการณ์ทำงาน
location-icon
ปราจีนบุรี - เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com