เขียนแบบ / งานDrawing / AutoCad / ออกแบบวิศวกรรม
600 ตำแหน่ง
1.
22 พ.ค. 62

Junior Mechanic Designer

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

1.รับผิดชอบงานเขียนแบบและลงรายละเอียดในแบบก่อสร้างในส่วนงานถัง Pressure Vessels, Heat Exchangers และ Mechanical Equipment สำหรับงานที่ใช้ความรู้เทางเทคนิคไม่ซับซ้อนมากนัก รวมทั้งตรวจสอบแบบ เพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า หลักวิชาด้านวิศวกรรมและมาตราฐานที่กำหนด
2.ออกแบบและเขียนแบบผลิตภัณฑ์และระบบในส่วนงานถัง Pressure Vessels, Heat Exchangers, และ Mechanical Equipment ที่ใช้ความรู้ทางเทคนิคที่ไม่ซับซัอนมาก มีความรู้มาตรฐาน ASME, TEMA และ ANSI ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงรายละเอียดของแบบตามสมควร
3.ตรวจสอบแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับข้อกำหนดของลูกค้า
salary-icon
N/A
location-icon
ระยอง
3.
22 พ.ค. 62

Piping Designer

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

-รับผิดชอบงานเขียนแบบและลงรายละเอียดในแบบระบบงานท่อ Piping System, สามารถออกแบบการวางแนวท่อ (Route Line) ได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งตรวจสอบแบบ เพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า หลักวิชาด้านวิศวกรรมและมาตราฐานที่กำหนด
-ออกแบบและเขียนแบบผลิตภัณฑ์และระบบระบบงานท่อ (Piping System) และทำแบบก่อสร้างงานท่อต่างๆ อันได้แก่Piping Arrangement drawing, Isometric drawing, และ Pipe support drawing เป็นต้น และ มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุและมาตรฐาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงรายละเอียดของแบบตามสมควร
-ตรวจสอบแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับข้อกำหนดของลูกค้า
salary-icon
N/A
location-icon
ระยอง
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com