เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) / สิ่งแวดล้อม / ISO
629 ตำแหน่ง
16.
22 พ.ค. 62

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ - TBR

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

→ จัดทำและ Update นโยบายความปลอดภัยฯ และขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับพนักงาน
→ จะทำและส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยที่สามารถวัดผลได้ เพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยสามารถที่จะติดตามและพัฒนาต่อได้ทั้งในส่วน Leading และ Lagging Indicators เพื่อยืนยันว่าพนักงาน ผู้รับเหมาทุกคนที่ปฏิบัติงานได้รับความรู้และปฏิบัติตามระบบความปลอดภัย โดยอุบัติเหตุในการทำงานขั้นหยุดงานต้องเป็น 0 (TRIR = 0)
→ ให้คำแนะนำและเป็นแบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับประเด็นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัท
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com