เพชรบูรณ์
19 ตำแหน่ง
19.
9 พ.ย. 61

Senior Area Owner / ผู้ดูแลลูกค้าประจำพื้นที่อาวุโส จ.สุโขทัย, จ.เพชรบูรณ์

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited

- วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในพื้นที่ Street Cap/ตำบล ที่รับผิดชอบ พร้อมดำเนินการเยี่ยมเยียนลูกค้า (Household visit) เพื่อวางแผนงานในการเพิ่มยอดขาย และดูแลบริการลูกค้า โดยประสานร่วมกับทีม Network และทีม support ที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลเพื่อนคู่ค้าและ AO ในพื้นที่ Update Promotionต่างๆ รวมถึงยอดขายของเพื่อนคู่ค้าและ AO ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแล Market Share Value ของพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ ให้มีการเจริญเติบโตและดูแลยอดขาย
salary-icon
เริ่มต้น 15,000 บาท+ค่าประสบการณ์
location-icon
เพชรบูรณ์
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com