สาย 101 โพธิ์ทอง - วัดม่วง
96 ตำแหน่ง
18.
19 ก.ค. 62

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท บริลเลี่ยนเทค อิมเมจิ้ง รีซอร์ส จำกัด

1.บริหารจัดการงานขายและทีมงานขายรวมทั้งวางแผนให้สอดคล้องกับแผนการตลาด แผนโครงการและแผนทางธุรกิจ ตลอดจนร่วมในการควบคุมติดตามดูแลเพื่อให้เกิดยอดขายและควบคุมการใช้จ่ายในสำนักงานให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามนโยบายด้านผล ประกอบการ และเป็นผู้นำในการพัฒนาองค์กร
2.วางแผน วิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์การตลาดและการขาย
3.วางนโยบายการตลาด การขาย วางเป้าหมาย และบริหารควบคุมให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
salary-icon
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com