สาย 105 มหาชัยเมืองใหม่ - คลองสาน
180 ตำแหน่ง
3.
24 ก.ค. 62

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

*กำกับดูแล วิเคราะห์ จัดทำและนำเสนอการวางแผนการดำเนินงานการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างเป็นระบบครบวงจร
*นำเสนอการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน และประมาณการงบประมาณของฝ่ายงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
*จัดทำและนำเสนอตัวเลขทางด้านการเงินและจัดทำรายงานการดำเนินงานทางด้านการเงินประสานงานกับธนาคารพาณิชย์ทั้งด้านเงินฝาก และสินเชื่อ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางการเงินสูงสุดควบคุมในด้านทำนิติกรรมสัญญาสินเชื่อกับธนาคาร
salary-icon
60,000 - 100,000
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com