สาย 108 เดอะมอลล์ท่าพระ - รัชโยธิน
377 ตำแหน่ง
19.
14 ธ.ค. 61

Marketing Event Officer (Corporate Banking Event)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

• จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้แก่กลุ่มลูกค้า Corporate, กลุ่มลูกค้า Wealth, หน่วยงานกลาง และจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารระดับสูงของทางธนาคาร
• รับข้อมูลจากทางหน่วยงานที่ต้องการจัดงาน เพื่อเข้าใจความต้องการ และจุดประสงค์ในการจัดงานแต่ละครั้ง และวางแผนรูปแบบของงาน รวมถึงงบประมาณตามที่ตั้งไว้
• จัดหา กำกับและดูแล Organizer หรือ Vendor ให้เหมาะสมกับงาน และจัดทำสัญญาว่าจ้างให้เป็นไปตามกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร พร้อมให้ข้อแนะนำ แก่หน่วยงานที่ควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามได้วางแผนไว้
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com