สาย 123 ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน - สนามหลวง
139 ตำแหน่ง
12.
19 ม.ค. 62

QC Manager

รับสมัครด่วน !

TN GROUP

1. กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท
2. ศึกษา ติดตาม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของบริษัทให้ได้ตามมาตรฐานสากล
3. จัดทำคู่มือมาตรฐานในการตรวจสอบวัตถุดิบ ชิ้นงาน และทดสอบผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานคุณภาพ และฝึกอบรมทีมงานประกันคุณภาพในการตรวจสอบ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
location-icon
สมุทรสาคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com