สาย 123 ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน - สนามหลวง
127 ตำแหน่ง
8.
17 ก.ย. 62

Business Analyst Officer/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์กระบวนการธุรกิจ

รับสมัครด่วน !

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด

1. จัดทำรายงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และวิเคราะห์เพื่อนำเสนอแนวทางการปรับปรุงงานต่อผู้บริหาร
2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และระหว่างบริษัทในกลุ่ม ในการนำนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานไปสู่การปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ
3. ศึกษา วัด และวิเคราะห์ Business Performance ขององค์กรในด้านต่างๆ เช่น การขาย การผลิต การดำเนินงาน และค้นหาความรู้ใหม่ๆ ทางธุรกิจ ตลอดจนจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
salary-icon
ตามตกลง
location-icon
กรุงเทพมหานคร
11.
16 ก.ย. 62

Export sale

รับสมัครด่วน !

บริษัท แกรนด์ เอเชียอินคอร์เปอเรชั่น จำกัด

- ติดต่อประสานงานขายต่างประเทศ - บริการติดต่อ/ สื่อสาร กับลูกค้าเกี่ยวกับ Requirement ต่างๆ อาทิ จัดทำใบเสนอราคา / Spec / ตัวอย่าง รับข้อร้องเรียน และนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ - ติดตามเรื่องการชำระเงินให้ตรงตามเงื่อนไขการขาย - ประสานงานขายกับแผนกต่างๆ อาทิ จัดทำเอกสารขอ SPEC / ตัวอย่าง / เปิด ORDER ประสานงานเรื่องการส่งตัวอย่าง สินค้า และ - จัดทำเอกสารต่างๆ ตามระบบปฏิบัติการที่บริษัทกำหนดอกสารส่งออก - จัดทำรายงาน/เก็บเอกสารและข้อมูลการขายประสานงานออร์เดอร์ส่งออก
-ออกงานแสดงสินค้าทั้งในไทย และ ต่างประเทศ
อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
salary-icon
20,000+
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com