สาย 127 บางบัวทอง - พาต้า
48 ตำแหน่ง
1.
16 ก.ย. 62

Export sale

รับสมัครด่วน !

บริษัท แกรนด์ เอเชียอินคอร์เปอเรชั่น จำกัด

- ติดต่อประสานงานขายต่างประเทศ - บริการติดต่อ/ สื่อสาร กับลูกค้าเกี่ยวกับ Requirement ต่างๆ อาทิ จัดทำใบเสนอราคา / Spec / ตัวอย่าง รับข้อร้องเรียน และนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ - ติดตามเรื่องการชำระเงินให้ตรงตามเงื่อนไขการขาย - ประสานงานขายกับแผนกต่างๆ อาทิ จัดทำเอกสารขอ SPEC / ตัวอย่าง / เปิด ORDER ประสานงานเรื่องการส่งตัวอย่าง สินค้า และ - จัดทำเอกสารต่างๆ ตามระบบปฏิบัติการที่บริษัทกำหนดอกสารส่งออก - จัดทำรายงาน/เก็บเอกสารและข้อมูลการขายประสานงานออร์เดอร์ส่งออก
-ออกงานแสดงสินค้าทั้งในไทย และ ต่างประเทศ
อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
salary-icon
20,000+
location-icon
กรุงเทพมหานคร
14.
16 ก.ย. 62

พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง Cardio Cath Lab (TH2)

รับสมัครด่วน !

บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด

RN Incharge ปฏิบัติงานในฐานะผู้ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ในเวรเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ทำหน้าที่ในการวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมายงาน ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน บันทึกและรายงานเหตุการณ์ผิดปกติให้หัวหน้าแผนกรับทราบ ทำหน้าที่ช่วยเหลือในงานของเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่ง บริหารจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในแต่ละเวรให้เหมาะสม
RN Scrub ทำหน้าที่ เตรียมความพร้อมก่อนการให้บริการผู้ป่วยที่มาทำหัตถการในแผนก ได้แก่ การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ การเตรียม Set เครื่องมือ อุปกรณ์ Set ผ้า Sterile ต่างๆ ที่ใช้ในการทำหัตถการ รวมถึงให้การพยาบาลผู้ป่วยก่อนทำหัตถการ ขณะทำหัตถการ และหลังทำหัตถการ ช่วยเตรียมและส่งเครื่องมือ เวชภัณฑ์และยาให้แพทย์ ขณะทำหัตถการ ช่วยแพทย์ OFF Sheath
RN Circulate ทำหน้าที่ เตรียมความพร้อมก่อนการให้บริการผู้ป่วยที่มาทำหัตถการในแผนก ได้แก่ เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ เอกสาร ยาและเวชภัณฑ์ ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำหัตถการ ให้การพยาบาลผู้ป่วยก่อนทำหัตถการ ขณะทำหัตถการ และหลังทำหัตถการ ช่วยรอบนอก ส่งเครื่องมือ เวชภัณฑ์และยาให้ Scrub Nurse และ แพทย์ ขณะทำหัตถการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บันทึกทางการพยาบาลและเอกสารที่เกี่ยวข้องหลังทำหัตถการ รวมถึงการปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
salary-icon
พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com