สาย 146 วงกลมบางแค - วงแหวนรอบนอก
90 ตำแหน่ง
2.
23 ก.ค. 62

Project Management Leader & System Analyst

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด

ดูแล ให้คำแนะนำ ควบคุม และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
1. ควบคุมดูแล กำหนดรวบรวม ตรวจสอบติดตาม สนับสนุน เสนอ และร่วมประเมิน ผลการปฎิบัติงานของผู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อให้ได้งานที่ถูกต้องตรงตามที่ออกแบบ และมาตรฐานที่กำหนดไว้โดยวิธีการสอบถาม สังเกต ดูรายงาน ให้คำปรึกษา กำหนดเวลาในการส่งงาน นัดประชุม หรือวิธีอื่นๆที่เหมาะสม
2. สนับสนุน เสนอ ในการค้นหาข้อมูล วิธีการ และเครื่องมือใหม่ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบงานเพื่อให้ได้วิธีการทำงานเครื่องมือที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ โดยการทดสอบ ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น
salary-icon
ตามตกลง
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com