สาย 147 วงกลมเคหะฯธนบุรี -เดอะมอลล์ท่าพระ
169 ตำแหน่ง
9.
17 ก.ย. 62

ธุรการบัญชี / ธุรการประสานงานขาย / ป้อนตัวเลขและข้อมูล / ประสานงานทั่วไป

บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด

1. ตำแหน่งธุรการประสานงานขาย ดูแลงานด้านเอกสารบัญชี-การเงิน จัดทำใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย หรือ
2. ตำแหน่งป้อนตัวเลขและข้อมูล คอยเอาข้อมูลเข้าระบบ และดึงผลลัพธ์ออกมาจากระบบ เพื่อส่งมอบให้ลูกค้า พร้อมตอบคำถามให้ลูกค้าเบื้องต้นได้ ถ้าใช้ Excel ได้คล่องจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ หรือ
3. ประสานงานทั่วไป ติดต่อสื่อสาร งานเอกสารและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี หรือ
salary-icon
ขึ้นกับศักยภาพและการพัฒนาตนเอง
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com