สาย 154 คลองเตย-เคหะชุมชนออเงิน
401 ตำแหน่ง
9.
21 ก.ค. 62

หัวหน้าหน่วยจัดเรียงและแนะนำผลิตภัณฑ์

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด

- รับผิดชอบงานและประสานงานเพื่อจัดเตรียมความพร้อมของพื้นที่ และบุคลากรในการจัดกิจกรรมการแนะนำผลิตภัณฑ์
- จัดฝึกอบรมเพื่อทำความเข้าใจเพื่อใช้ปฏิบัติได้จริงทั้งด้านความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนและเทคนิคการนำเสนอ แนะนำผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกฎระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
- ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และ ภายนอกบริษัท เพื่อจัดเตรียมความพร้อมพื้นที่ ผลิตภัณฑ์ตลอดจนบุคลากรสำหรับกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
salary-icon
ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com