สาย 16 ประชาชื่น - สุรวงศ์
313 ตำแหน่ง
1.
17 ก.ย. 62

ผู้จัดการฝ่ายทะเบียน&ประกัน

บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด

1.ควบคุมดูแลตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วนงานทะเบียน ได้แก่ การรับเงินจากลูกค้า การจ่ายเงินให้แก่ตัวแทนและขนส่ง อาทิ งานต่อภาษี การโอนกรรมสิทธิ์ การรับเข้าจ่ายออกเล่มทะเบียน การกู้เงินเพื่อซื้อรถป้ายแดง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.ควบคุมดูแลตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบังคับบัญชาในส่วนงานประกันภัย ได้แก่ การซื้อ-การต่อประกันภัย การเก็บเงินค่าประกันภัย ยกเลิกประกันภัย การรับกรมธรรม์ การส่งกรมธรรม์ให้ลูกค้า การรับและการจัดเก็บสัญญาเช่าซื้อ การให้เบิกสัญญาเช้าซื้อ การส่งสัญญาให้แก่ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน การส่งการ์ดจ่ายค่างวด และใบเสร็จค่างวดเช่าซื้อให้แก่ลูกค้า
3.ขับเคลื่อนและตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ผ่าน KPI ทุกเดือน
salary-icon
45,000-55,000 บาท
location-icon
กรุงเทพมหานคร
16.
16 ก.ย. 62

พนักงานการตลาด Online รถยนต์มือสอง ด่วนมาก

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน

บริหารภาพรวมของบริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด ให้มีประสิทธิภาพโดยการบริหาร / จัดการรถที่หมดสัญญาเช่าจากอาคเนย์แคปปิตอล ด้วยการขายรถ (ซากรถ) ให้กับผู้เช่าเดิม หรือ จัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางโชว์รูมของบริษัท /ลานประมูลต่างๆ รวมทั้งหาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- บริหาร / จัดการขายรถที่หมดสัญญาเช่าจากอาคเนย์แคปปิตอลให้กับลูกค้าเดิม หรือ ขายผ่านช่องทาง Website Online/ โชว์รูม / ลานประมูล / สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.)
salary-icon
ตามตกลง
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com