สาย 170 อ้อมใหญ่ - หมอชิต2
168 ตำแหน่ง
5.
16 ก.ย. 62

Export sale

รับสมัครด่วน !

บริษัท แกรนด์ เอเชียอินคอร์เปอเรชั่น จำกัด

- ติดต่อประสานงานขายต่างประเทศ - บริการติดต่อ/ สื่อสาร กับลูกค้าเกี่ยวกับ Requirement ต่างๆ อาทิ จัดทำใบเสนอราคา / Spec / ตัวอย่าง รับข้อร้องเรียน และนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ - ติดตามเรื่องการชำระเงินให้ตรงตามเงื่อนไขการขาย - ประสานงานขายกับแผนกต่างๆ อาทิ จัดทำเอกสารขอ SPEC / ตัวอย่าง / เปิด ORDER ประสานงานเรื่องการส่งตัวอย่าง สินค้า และ - จัดทำเอกสารต่างๆ ตามระบบปฏิบัติการที่บริษัทกำหนดอกสารส่งออก - จัดทำรายงาน/เก็บเอกสารและข้อมูลการขายประสานงานออร์เดอร์ส่งออก
-ออกงานแสดงสินค้าทั้งในไทย และ ต่างประเทศ
อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
salary-icon
20,000+
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com